Kontakt

Informacje

Jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu od 07:00 do 22:00.
W niedziele wolne od handlu drukarnia jest nieczynna
TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z .o.o.
Śniadeckich 20 lok. 1
00-656 Warszawa.

Telefon/Fax: 22 621 09 35
Telefon: 22 622 50 73
Kom.: 511 049 626

E-mail: topcan@topcan.pl

NIP: 701-022-46-21 REGON 142304201
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy KRS 0000347022. Kapitał zakładowy 5000 zł

Nasz serwer ftp
  • Serwer: ftp.topcan.pl
  • Nazwa użytkownika: serwerftp@topcan.pl
  • Hasło: TopCanFtp1
  • Port: 21

Kontakt

Imię

Email

Wiadomość