Lakierowanie

Zespół czynności związanych z pokryciem powierzchni materiału (lub druku) ciekłym lakierem, w celu uzyskania na nich powłoki ochronnej i dekoracyjnej