Znaki używane w druku wielobarwnym w celu ułatwienia dopasowania do siebie kolejno nakładanych kolorów, głównie w postaci krzyżyka z cienkich linii prostopadłych