Próbny wydruk pełnokolorowy, służący jako wzorzec przy ustawianiu kolorystyki na maszynie drukarskiej. Powstaje w wyniku nałożenia na siebie czterech odpowiednio rozseparowanych kolorów tzw. CMYK. Może być wykonany z gotowej kliszy lub z pliku (proof cyfrowy)