Archiwizacja

W celu zabezpieczenia ważnych dokumentów warto robić ich kopie cyfrowe lub papierowe.

Kopiujemy i skanujemy wszelkiego rodzaju akta i dokumenty korespondencyjne, techniczne, architektoniczne finansowe, statystyczne, techniczne, kartograficzne, fotograficzne itp.

Cyfrową formę dokumentów możemy nagrać na płyty lub umieścić na serwerze klienta.

Materiały do archiwzacji można dostarczyć do nas osobiście lub skontaktować się z nami w celu ich odbioru przez naszego kierowce.