Wydrukuj sobie sam

Stworzyliśmy promocje dla osób, które często nas odwiedzają i sami drukują swoje pliki. Warunkiem przyznania rabatu w wysokości 10% jest:

  • samodzielny wydruk bez pomocy obsługi
  • wydruki bez błędów wynikających ze złego ustawienia formatu papieru
  • wydruki bez błędów wynikających ze złego wyboru urządzenia drukującego

Za wszystkie w/w błędy kosztami zostanie obciążony klient. Rabaty nie łączą się z innymi.